Terrorhot – Hur man är extra vaksam

bullet

 

Efter terrorattentaten i Paris så har SÄPO höjt hotnivån i Sverige till nivå 4 på en femgradig skala. Nivå 4 innebär: Högt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är hög.

Vad är terrorism? Inte ens FN har kunnat enas om hur man ska definiera begreppet terrorism. Inom EU har man kommit överens om en grundläggande definition och ut efter den den har man även baserat svensk lagstiftning om terrorbrott.

Enligt denna definition är terroristbrott handlingar som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om de syftar till att:

 1. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp
 2. Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd
 3. Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer

Enligt Nationalencyklopedin så är terrorism: Våldsdåd som görs för att uppnå politiska mål.

Polisen uppmanar allmänheten att vara extra vaksamma men att samtidigt inte vara rädda. Vad innebär det att vara extra vaksam mot något som de flesta är väldigt främmande inför? Polisen har inte berättat vad vi ska vara extra vaksamma efter.

Några generella riktlinjer är följande:

 • Var uppmärksam på din omgivning.
 • Om du känner obehag så flytta dig från platsen. Lita på din instinkt.
 • Var uppmärksam på personer som verkar dokumentera eller övervaka platser med hjälp av anteckningar, telefon, kikare eller kamera.
 • Var uppmärksam på personer som inte ser ut att höra till eller passa in på en plats.
 • Var uppmärksam på personer som beter sig konstigt eller annorlunda för situationen.
 • Var uppmärksam på obevakade väskor
 • Var uppmärksam på personer som försöker ta sig in på platser de inte har tillträde till
 • Ta inte emot paket eller väskor från främlingar
 • Var uppmärksam på personer som har för mycket kläder eller stora bylsiga kläder på sig för att det ska vara riktigt rätt i omgivningen.
 • Var uppmärksam på fordon som verkar vara placerade på platser de inte ska vara.
 • Om du ser något av ovanstående eller något annat som oroar dig så ta kontakt med närmaste polis eller säkerhetspersonal.

Till sist glöm inte bort att vi har redan blivit attackerade när vi blir misstänksamma mot varandra i vår vardag. Men det är samtidigt bättre att vara vaksam och att kanske kunna förhindra att oskyldiga personer blir skadade. Lita på din instinkt och se bortom dina fördomar.

 

Källor: Säkerhetspolisen, Nationalencyklopedin, Metropolitan Transportation Authority of New York

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s