Att göra en hot och riskanalys

oroande moln

 

Vi står alla inför hot och risker i vår vardag vare sig vi vill det eller inte. En del saker kanske får liten inverkan på vårt liv medan andra kan få katastrofala följder. För att underlätta dina förberedelser inför oväntade och svåra situationer så se till att kontinuerligt göra och uppdatera din hot och riskanalys. En hot och risk analys är ett enkelt sätt att se vilka hot du kan ställas inför och en riskbedömning av hur stor eller liten sannolikheten är att du ska drabbas. Det hjälper dig att prioritera dina förberedelser så att du är skyddad och förberedd mot rätt saker. Det finns olika sätt att göra detta men jag tänkte dela med mig av ett ganska enkelt system som kan anpassas till flera olika situationer.

Steg 1. Lista dina behov och resurser

Vi är alla beroende av saker i vår vardag för att kunna leva och fungera. Något som hotar att påverka någon eller några av de sakerna kommer att hota vårt välbefinnande. Börja med att spalta upp vad du är beroende av i din vardag. För de flesta ser en enkel lista förmodligen ut något liknande som nedan.

Pengar

Hälsa

Boende

Tillgång på mat

Tillgång på vatten

Gå sen igenom vad du har för resurser som bland annat fyller de behoven och lista dem vid sidan om respektive behov. Listan kanske då ser ut som något enligt nedan:

BEHOV                              RESURS

Pengar                                 Lön från arbete

Hälsa                                   Motion och bra mat

Boende                                Eget hus

Tillgång på mat                 Tillgång till livsmedelsaffär

Tillgång på vatten             Kranvatten

Gå sedan igenom punkt för punkt och se om det är någon av punkterna som skapar ett annat beroende. Till exempel så kanske ditt arbete kräver att du har en bil eller så kanske du bor så till att du behöver en bil för att kunna handla mat. Du kanske även är beroende av barnpassning eller för att din hälsa ska vara god så är du beroende av en viss medicin eller regelbunden sjukvård. För att bo i din bostad under vintern så är du förmodligen beroende av uppvärmning. Utöka listan med dessa behov och vilka resurser som tillfredsställer dem.

BEHOV                                RESURS

Pengar                                  Lön från arbete

Transporter                         Egen bil

Barnpassning                      Förskola/skola

God hälsa                              Motion och bra mat

Receptbelag medicin          T illgång till apotek och läkare

Boende                                   Eget hus

Uppvärmning                      Tillgång till el

Tillgång på mat                    Tillgång till livsmedelsaffär

Tillgång på vatten                 Kranvatten

Du har nu en lista över dina basala behov och resurser. Självfallet så varierar behov och resurser från person till person eller hushåll till hushåll.

Steg 2. Lista potentiella hot

Att lista eventuella hot kan kännas som en ganska främmande tanke. Trots allt så lever vi ju i ett ganska tryggt samhälle och Sverige är inte ett land som drabbas av omfattande naturkatastrofer. Men det finns hot som kan drabba oss. Några exempel är lättare att föreställa sig som långvarig sjukdom, brand i bostaden och arbetslöshet. En del hot kommer från naturen som översvämning, skogsbränder och stormar. Om det är ett hot för dig där du bor så ta med det på listan. En del hot kommer från att infrastrukturen delvis blir utslagen under en viss tid som ett längre elavbrott eller att vattnet blir otjänligt. Om du bor i närheten av ett kärnkraftverk eller en kemisk fabrik eller liknande så finns det risk för att en olycka där skulle vara ett stort hot. Vissa hot kanske låter väldigt avlägsna och kanske känns helt främmande för dig att ens ta med på din lista. Du avgör själv men exempel är en pandemi med allvarliga följder eller att vi blir utsatta för ett militärt angrepp från främmande makt.

Steg 3 Gör en risk och konsekvensbedömning

När du nu försökt definiera hoten så är det dags att göra en riskbedömning. Du ska försöka bedöma hur stor risken är att respektive hot skulle kunna inträffa. Det låter självklart hur svårt som helst och helt orimligt att sätta någon slags procentsats på det. Förenkla det hela och dela in det i en femgradig skala där 1 är mycket låg risk, 2 är låg risk, 3 medel, 4 hög risk och 5 mycket hög risk.

När du gjort det så gör du en bedömning av hur allvarlig konsekvensen skulle bli på en femgradig skala där 1 är mycket små konsekvenser, 2 små konsekvenser, 3 medel, 4 stora konsekvenser och 5 mycket stora konsekvenser. Ta sen och summera siffran i riskkolumnen och i konsekvenskolumnen.

Exempel

HOT                                   RISK                                  KONSEKVENS                SUMMA

Brand i bostad                     2                                          4                                          6

Arbetslöshet                        2                                          3                                          5

Längre strömavbrott         2                                          4                                          6

Översvämning                     1                                          4                                          5

Summan ger dig en hjälp att prioritera vad du bör åtgärda först, eftersom summan är ett värde på risk och konsekvens tillsammans. Ju högre värde ju viktigare hot att förbereda dig för.

Steg 4. Åtgärder

När du nu gjort detta så gå tillbaka till din lista över resurser och tänk efter vilka av dom som är hotade av det hot du analyserar. Tänk efter om du kan eliminera hotet på något sätt eller minska konsekvenserna av det.

I exemplet ovan så är brand i bostad något som har ett högt värde under summa. En brand skulle slå mot flera av resurserna men framför allt boendet. När du analyserar hotet och vilka åtgärder du kan vidta så tänk i tre steg.

  1. Kan jag undvika hotet eller minska risken?
  2. Om hotet uppstår hur hanterar jag det för att minska konsekvenserna?
  3. Om skadan ändå är skedd hur hanterar jag då konsekvenserna?

När det gäller brand i bostad så kan jag minska risken genom att inte lämna levande ljus utan tillsyn, se till att sotning sker regelbundet och se över gamla elinstallationer.

Har jag brandvarnare installerad och brandsläckare och brandfilt hemma så kan jag minska konsekvenserna om det trots allt börjar brinna. Se till att du har en försäkring som täcker skadorna.

Har det trots allt brunnit så har jag minskat konsekvenserna om jag till exempel har kopior på foton, pass, lånehandlingar mm i förvar på ett annat säkert ställe, som bankfack eller liknande.

Genom att analysera hoten var för sig så klarnar bilden av vilka åtgärder och förberedelser som är viktigast att genomföra. Stanna nu inte vid att göra en hot och riskbedömning utan se till att även genomföra det du kan innan något händer.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s